برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : چهارشنبه ۹۹/۱۲/۱۳

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 700 شانه 8 رنگ تراکم 2550 تا 3000 تولیدی کارخانه فرش کاشان همراه با ضمانت نامه اصالت و سلامت فیزیکی فرش
نمایش 1 تا 80 (از 294 محصول)
فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

 فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070280
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070279
فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

 فرش 700 شانه کاشان طرح نگین 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070278
فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن

 فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070277
فرش 700 شانه کاشان طرح ماندانا

 فرش 700 شانه کاشان طرح ماندانا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070276
فرش 700 شانه کاشان طرح سونیا

 فرش 700 شانه کاشان طرح سونیا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070275
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070274
فرش 700 شانه کاشان طرح یاسین

 فرش 700 شانه کاشان طرح یاسین 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270273
فرش 700 شانه کاشان طرح مهبد

 فرش 700 شانه کاشان طرح مهبد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270272
فرش 700 شانه کاشان طرح سوران

 فرش 700 شانه کاشان طرح سوران 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270271
فرش 700 شانه کاشان طرح باران

 فرش 700 شانه کاشان طرح باران 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270270
فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده

 فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270269
فرش 700 شانه کاشان طرح آدنیس

 فرش 700 شانه کاشان طرح آدنیس 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270268
فرش 700 شانه کاشان طرح آتریسا

 فرش 700 شانه کاشان طرح آتریسا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 10270267
فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار

 فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070253
فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی

 فرش 700 شانه کاشان طرح هالیدی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070252
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070251
فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

 فرش 700 شانه کاشان طرح نگین 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070250
فرش 700 شانه کاشان طرح  نسترن

 فرش 700 شانه کاشان طرح نسترن 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070249
فرش 700 شانه کاشان طرح مهرگان

 فرش 700 شانه کاشان طرح مهرگان 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070248
فرش 700 شانه کاشان طرح مانا

 فرش 700 شانه کاشان طرح مانا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070247
فرش 700 شانه کاشان طرح صنم

 فرش 700 شانه کاشان طرح صنم 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070246
فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد

 فرش 700 شانه کاشان طرح شهیاد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070245
فرش 700 شانه کاشان طرح روما

 فرش 700 شانه کاشان طرح روما 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070243
فرش 700 شانه کاشان طرح رز

 فرش 700 شانه کاشان طرح رز 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070242
فرش 700 شانه کاشان طرح خشتی

 فرش 700 شانه کاشان طرح خشتی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070241
فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره

 فرش 700 شانه کاشان طرح حوض نقره 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070240
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070239
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ ارم 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070238
کد فرش : 102070237
فرش 700 شانه کاشان طرح افشان

 فرش 700 شانه کاشان طرح افشان 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070236
فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده

 فرش 700 شانه کاشان طرح ارکیده 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 102070235
فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

 فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870234
فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون

 فرش 700 شانه کاشان طرح ناردون 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870233
فرش 700 شانه کاشان طرح ماهی

 فرش 700 شانه کاشان طرح ماهی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870232
کد فرش : 101870231
فرش 700 شانه کاشان طرح فرنگ

 فرش 700 شانه کاشان طرح فرنگ 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870230
فرش 700 شانه کاشان طرح طناز

 فرش 700 شانه کاشان طرح طناز 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 1018702229
فرش 700 شانه کاشان طرح سینا

 فرش 700 شانه کاشان طرح سینا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870228
فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه کاشان طرح باغ معلق 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870227
فرش 700 شانه کاشان طرح الیسا

 فرش 700 شانه کاشان طرح الیسا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870226
فرش 700 شانه کاشان طرح اسلیمی

 فرش 700 شانه کاشان طرح اسلیمی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101870225
فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار

 فرش 700 شانه کاشان طرح یاشار 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670213
فرش 700 شانه طرح نسترن

 فرش 700 شانه طرح نسترن 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670212
فرش 700 شانه جدید طرح نایین

 فرش 700 شانه جدید طرح نایین 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670211
قیمت فرش 700 شانه طرح میترا

 قیمت فرش 700 شانه طرح میترا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670210
فرش 700 شانه طرح مهبد

 فرش 700 شانه طرح مهبد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670209
فرش 700 شانه طرح ملورین

 فرش 700 شانه طرح ملورین 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670208
فرش 700 شانه طرح ماهی ساینا

 فرش 700 شانه طرح ماهی ساینا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670207
فرش 700 شانه طرح ماهی جام

 فرش 700 شانه طرح ماهی جام 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670206
فرش 700 شانه طرح ماهی اصیل

 فرش 700 شانه طرح ماهی اصیل 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 1016701205
فرش 700 شانه طرح ماهور

 فرش 700 شانه طرح ماهور 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670204
فرش 700 شانه با کیفیت طرح مانا

 فرش 700 شانه با کیفیت طرح مانا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670203
فرش 700 شانه طرح لوکس

 فرش 700 شانه طرح لوکس 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670202
فرش 700 شانه طرح گل ماهی

 فرش 700 شانه طرح گل ماهی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670201
فرش 700 شانه طرح گل افشان

 فرش 700 شانه طرح گل افشان 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670200
فرش 700 شانه طرح کهکشان

 فرش 700 شانه طرح کهکشان 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670199
فرش 700 شانه پرفروش طرح کهربا

 فرش 700 شانه پرفروش طرح کهربا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670198
فرش 700 شانه شاهرخ طرح فردوس

 فرش 700 شانه شاهرخ طرح فردوس 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670197
فرش 700 شانه طرح فرحزاد

 فرش 700 شانه طرح فرحزاد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670196
خرید فرش 700 شانه طرح شهیاد

 خرید فرش 700 شانه طرح شهیاد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670195
فرش 700 شانه نگین مشهد طرح شهیاد

 فرش 700 شانه نگین مشهد طرح شهیاد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670194
فرش 700 شانه طرح شهرزاد

 فرش 700 شانه طرح شهرزاد 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670193
فرش 700 شانه طرح شبنم

 فرش 700 شانه طرح شبنم 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670192
فرش 700 شانه طرح سهند

 فرش 700 شانه طرح سهند 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670191
فرش 700 شانه طرح ستاره

 فرش 700 شانه طرح ستاره 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670190
فرش 700 شانه طرح سارینا

 فرش 700 شانه طرح سارینا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670189
فرش 700 شانه طرح رز

 فرش 700 شانه طرح رز 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670188
فرش 700 شانه طرح دنیز

 فرش 700 شانه طرح دنیز 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670187
فرش 700 شانه طرح خشتی

 فرش 700 شانه طرح خشتی 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670186
فرش 700 شانه طرح حوض نقره

 فرش 700 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670185
فرش 700 شانه طرح پانیذ

 فرش 700 شانه طرح پانیذ 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670184
فرش 700 شانه طرح بهشت

 فرش 700 شانه طرح بهشت 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670183
فرش 700 شانه طرح بهار

 فرش 700 شانه طرح بهار 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670182
فرش 700 شانه طرح بنیتا

 فرش 700 شانه طرح بنیتا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670181
فرش 700 شانه طرح برلیان

 فرش 700 شانه طرح برلیان 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670180
فرش 700 شانه طرح برکه

 فرش 700 شانه طرح برکه 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670179
فرش 700 شانه طرح باغ معلق

 فرش 700 شانه طرح باغ معلق 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670178
فرش 700 شانه طرح باغ ارم

 فرش 700 شانه طرح باغ ارم 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670177
فرش 700 شانه طرح اهورا

 فرش 700 شانه طرح اهورا 

(جدید) 1,400,000 تومان

کد فرش : 101670176

فرش ماشینی هفتصد شانه هشت رنگ از محصولات با کیفیت شرکت فرش کاشان می باشد که با طرح های مختلف و متنوع ارائه می گردد . فرش 700 شانه به دلیل قیمت مناسب ، برخورداری از طرح و نقش زیبا و نوین و هم چنین مرغوبیت بالا از جمله فرش های پرفروش می باشد . بافت این نوع فرش توسط دستگاه hcpx2 انجام می پذیرد که از تکنولوژی های پیشرفته شرکت وندویل بلژیک است و فرش 700 شانه تراکم 2550 و 3000 را با طول عمر زیاد تولید می نماید .
تعدد رنگی از مواردی است که طرح های فرش را شیک و خاص می نماید . فرش 700 شانه 8 رنگ واقعی دارد که برخورداری از این ویژگی سبب تماشایی شدن نقش و نگار قالی شده و محیط های مختلفی را با آن مفروش می نمایند .
جنس نخ خاب و تار و پود از عوامل مهمی است که ماندگاری قالی را تثبیت می نماید . در بافت فرش های ماشینی انواع مختلفی از الیاف به کار می روند که به طور کلی در دو دسته طبیعی و مصنوعی قرار می گیرند .
از بهترین الیاف مصنوعی اکریلیک هیت ست شده و از مرغوب ترین نخ های طبیعی پنبه را می توان نام برد که کیفیت قالی های ایرانی ، مخصوصا فرش ماشینی 700 شانه را افزایش داده است .
شرکت فرش کاشان ، خرید بدون واسطه فرش را امکان پذیر نموده است تا قیمت محصولات را به صرفه تر کرده و از این طریق فرش ماشینی اصل را به مشتریان تحویل نماید .
ارسال رایگان فرش و تحویل فرش درب منزل نیز برای خریداران در نظر گرفته شده تا لذت خریدی آسان و ایمن را تجربه نمایند .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه